Proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Mobilitatea personalului didactic

14 ianuarie, 2021 | Catre | Categorii: Erasmus+, Noutăți

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

12821509_1036941496378367_554627293500861937_n

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: ”STRATEGII PENTRU VIITOR”
TIPUL PROIECTULUI: MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE, ACȚIUNEA CHEIE 1
NUMĂRUL PROIECTULUI:  2020 – 1 – RO01 – KA101 – 079280
DURATA PROIECTULUI: 16 LUNI (1.12.2020- 31.03.2022)

FINANȚATOR: COMISIA EUROPEANĂ
BUGET: 20 820 €
BENEFICIAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SILVANIA”
DIRECTOR: PROF. LIPO ANGELA MARIA
COORDONATOR PROIECT: PROF. POP CAMELIA

DESCRIEREA PROIECTULUI

          Proiectul „Strategii pentru viitor” a pornit de la o realitate existentă în toate studiile existente la nivel european, în datele făcute publice de organismele guvernamentale (Studiul publicat de INS 2019) precum și cele non-guvernamentale (UNICEF studiul din 2005, Organizația Salvați Copiii, studiul privind abuzurile împotriva copiilor din România, 2013, studiul privind fenomenul de bullying în școlile românești, 2016), studiul comparativ realizat de consilierul școlar din școală, septembrie 2019, rapoartele Comisiei pentru combaterea violenței în școală, rapoarte ale profesorilor din anul școlar anterior și primul semestru al anului curent. Toate aceste surse de informație au condus la concluzia că:fenomenul violenței a crescut, diversificarea formelor de agresiune a luat amploare.
Scopul acestui proiect este de a promova relații mai puternice în clasă și un climat mai pozitiv în școală prin
implementarea unei strategii la nivel de școală care să combată violența școlară și bullyingul prin deschiderea spre
dialog constructiv pentru rezolvarea conflictelor, aprecierea diversității culturale, respectul pentru toți actorii implicați în procesul educațional, în școală, în societate și în mediul online.
Obiectivele proiectului:
-implementarea în Strategia de combatere a violenței în școală a 5 instrumente de recunoaștere, prevenire, identificare și combatere a violenței prin participarea a 10 cadre didactice la cursuri de formare, în anul școlar 2020-2021, prin proiectul Erasmus+ ‘Strategies for future’.
-reducerea cu 5% a sesizărilor privind diferite tipuri de violență elev-elev, elev-profesor, familie-elev-profesor la nivelul școlii prin introducerea practică în programul ENABLE și orientările sale de implementare, prin învățare nonformală, discuții de grup, jocuri de rol, introducere teatrului terapeutic ca mijloc de a crea un mediu de învățare respectuos și nonviolent.
-formarea la nivel european a 10 cadre didactice din școală pentru utilizarea instrumentului Mindfulness, pentru utilizarea gândirii critice și activităților de soluționare a problemelor, pentru a angaja și motiva minim 100 de elevi să își accepte colegii și să îmbrățișeze diversitatea în cadrul programului Școala de vară”, derulat în perioada iunie-iulie 2022.
-cooperarea dintre mimim 10 cadre didactice, participante la mobilități, și 50 de elevi din diferite clase din școală, în vederea realizării și promovării unui ghid de bune practici pentru prevenirea, combaterea violenței în școală care să includă instrumente de coaching, prevenirea și medierea conflictelor, gestionarea emoțiilor în anul școlar următor.
Activitățile proiectului propun participarea a 10 cadre didactice din școală la 5 sesiuni de formare organizate de 5 instituții cu experiență și expertiză în domeniul formării profesionale la nivel European a profesorilor și persoanelor care lucrează în domeniul educațional.
Activitățile de formare vor avea o durată de 5- 7 zile, în intervalul ianuarie 2021- martie 2022 și vor dezvolta la cadrele didactice participante competențe de management al clasei, utilizarea instrumentelor de mediere și negociere, utilizarea teatrului terapeutic în clasă pentru a identifica posibile forme de violență.
Rezultate așteptate:
-implementarea în Strategia de combatere a violenței în școală a 5 instrumente de recunoaștere, prevenire, identificare și combatere a violenței;
– schimburi de bune practici cu instituții care furnizează educație în spațiul european;
– reducerea cu 5% a sesizărilor privind diferite tipuri de violență elev-elev, elev-profesor, familie-elev-profesor la nivelul școlii;
-realizarea și promovarea unui ghid de bune practici pentru prevenirea, combaterea violenței în școală;
Prin activitățile proiectului „Strategii pentru viitor” calitatea actului educațional va crește, competențele sociale și civice dobândite de profesori și elevi vor deveni instrumente eficiente și efective pentru a face față provocărilor actuale și de perspectivă le unei societăți dinamice: medierea, negocierea, empatia, gândirea critică în rezolvarea problemelor, instrumente de protejare în spațiul real și virtual care să combată discriminarea, segregarea, rasismul și violența în toate formele ei.

 Cursuri de formare propuse:

TITLUL CURSULUI ORGANIZATOR PERIOADA LOCAȚIA CURSULUI NUMĂR PARTICIPANȚI
Anti-Bullying: School Strategies towards Success

 

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE 7 – 11.06.2021

/

11 – 15.10.2021

 

CIPRU/ SPANIA

2

Coaching strategies for schools ITC International 21. 06. – 25. 06. 2021 CEHIA

2

Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence

 

EUROPASS TEACHER ACADEMY 24-29.05. 2021 GERMANIA

2

Collaborative management and leadership in schools

 

Vipi Konsultatsioonid OÜ 08.-12.11.2021 ESTONIA

2

Using ICT to facilitate inclusion and prevent cyber bullying

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

DOMINOU ASSOCIATION 8-16.04.2021 PORTUGALIA

2

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive