Informații utile

Concurs „Consumul de fructe in ochii elevilor”

mere-colorate1

 

COORDONATORI:                                                    

 Director :Angela Maria Lipo

Director adjunct.: Mărioara Ghile

Consilier educativ: Delia Veres 

                                            

1. Denumirea proiectului:

Concurs „Consumul de Fructe in ochii elevilor”

Tipul de educaţie in care se incadrează:

Domeniul cultural-artistic,

Arte vizuale

2. Membrii Echipei de proiect:

         Invatatorii si profesorii diriginti ai Scolii Gimnaziale „Silvania” Simleu Silvaniei

 

3. Argument şi scop:

Realitatea cotidiană a demonstrat necesitatea formării unor abilităţi în rândul elevilor în ceea ce priveste consumarea fructelor şi formarea unui stil de viată sănătos, responsabil, pentru ridicarea calităţii standardului de trai.

Concursul îşi propune educarea elevilor, precum şi sensibilizarea părinţilor pentru a susţine şi promova consumul de fructe autohtone (în special mere) promovând un stil de viată sănătos şi respect faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi.

 

 

4.Obiective:

Pentru elevi:

-Dezvoltarea unui stil de viata sanatos şi respect faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi.

-Formarea unor obiceiuri sanatoase in ceea ce priveste  alimentatia ;

-Dobândirea deprinderilor pentru păstrarea a manca sanatos;

-Respect fata de viata personala si sanatatea proprie

 

Pentru cadrele didactice:

– să dezvolte interesul elevilor pentru un stil de viata sanatos

 

5.Grup ţintă:

– Cadrele didactice şi elevii din învăţământul primar si gimnazial

 

6.Perioada de desfăşurare:

-săptămâna 2-5 aprilie 2013 în cadrul programului numit  „Să ştii mai multe, să fii mai bun

 

7. Programul activităţilor:

 1. Concursul  cu tematica ”Consumul de fructe în ochii elevilor” va fi organizat  pe 2 cicluri de  învăţământ: clasele pregătitoare – IV şi clasele V-VIII;

8. Descrierea activităţilor :

            a.  ACTIVITATEA NR.: 1

b. Titlul activităţii: Anunţarea şi promovarea concursului la nivel de scoala

c. Data/perioada de desfăşurare: 25 martie-30 martie 2013

d. Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala „Silvania” Simleu Silvaniei

e. Participanţi: invatatorii de la ciclul primar  si dirigintii de la ciclul gimnazial

f.  Descrierea activitătii::

–          Prezentarea temei concursului:  „Consumul de fructe in ochii elevilorcadrelor didactice de la ciclul gimnazial si de la ciclul  primar

–          Stabilirea modalităţilor de promovare a concursului;

–          Realizarea unei  scrisori prin care elevii sunt invitati sa participe la concurs si prezentarea acesteia in randul elevilor

–          Întocmirea regulamentului şi a principalelor aspecte organizatorice.

 

 

a. ACTIVITATEA NR.: 2

b. Titlul activităţii: Preselectia elevilor la nivel de scoala

c. Data/perioada de desfăşurare: 2-3 aprilie 2013

d. Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala „Silvania” Simleu Silvaniei

 

e. Participanţi: cadrele didactice implicate, elevii care doresc să participe la concurs.

f.. Descrierea activitătii::

–          Consilierul şcolar împreună cu cadrele didactice implicate vor identifica elevii care doresc să se înscrie în concurs.

–          Organizarea atelierelor de lucru în care elevii îşi pregătesc lucrarile cu care vor participa la concurs. Fiecare elev sau grup de elevi va fi coordonat de către consilierul şcolar sau un cadru didactic din şcoală.

 

 

a. ACTIVITATEA NR.: 3

b. Titlul activităţii: Desfăşurarea concursului la nivel de scoala

c. Data/perioada de desfăşurare: 4-5 aprilie 2013

d. Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala „Silvania” Simleu Silvaniei

e. Participanţi :

–          Elevii de nivel primar  şi gimnazial şi cadrele didactice participante cu lucrări în concurs;.

–          Juriul

f. Descrierea activitătii::

–  Concursul se va desfăşura pe parcursul a două zile. O zi va fi destinată participanţilor din ciclul primar si alta participantilor din ciclul gimnazial

Participanţii îşi vor prezenta lucrarile pe baza unui desfăşurător anunţat anterior de către organizatori.

9.  Sectiuni  Concurs :

I: Picturi/ Desene/Grafica

II: Fotografii

III: Machete/Colaje

Juriul va evalua fiecare moment, conform criteriilor din fişa de notare şi rezultatele vor fi prezentate la finalul concursului, în cadrul festivităţii de premiere (Anexa 1).

 

10.Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare

a. individual

11.Resurse umane

-elevii școlii

 

12.Resurse materiale necesare:

-foi;acuarele;creioane;carioci;lipici;

-computer,videoproiector, ecran proiectie

-aparat foto.

 

13.Resurse temporale:

-săptămâna 2-5 aprilie 2013 în cadrul programului numit  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

 

14. Resurse spaţiale :

– sala CDI din cadrul şcolii,

-sălile de clasă ale școlii

 

15. Mediatizare:

-expunere anunt concurs la avizierul si pe site-ul scolii;

         -anuntare concurs in cadrul consiliului elevilor;

         – anuntare concurs in cadrul cursurilor si orelor de dirigentie;

         -expunere poze si diplome.

 

 

16. Evaluarea proiectului:

-analiza lucrărilor realizate de elevi;

         -analiza fişelor de concurs rezolvate;

         -analiza opiniilor elevilor in legătură cu acest proiect;

         -impresii in urma desfăşurării proiectului;

         – propuneri pentru viitor.

 

 

 • CRITERII DE PERFORMANŢĂ/PREMIERE:

–  PUNCTAJ MAXIM – 10 PUNCTE

–          Respectarea tematicii concursului si a timpului alocat– 0,5 puncte/10;

–          Să rezulte cu usurintă un mesaj clar, inteligibil –  mesajul transmis trebuie să fie lipsit de ambiguitate, clar, concis şi pe întelesul tuturor -0,5 puncte/10;

–          Conţinutul educaţional al mesajului (să conţină îndemne pozitive, şi constructive care contribuie la dezvoltarea personală a copiilor şi adolescenţilor şi a stilului lor de viaţă – 3 puncte/10;

–          Originalitate şi ingeniozitate3 puncte/10;

–          Impact asupra publicului – 3 puncte/10.

 

 

 

FISA DE EVALUARE

Numele membrului din juriu ……………………………………….

Nivel de învătământ ……………………..

Date de identificare a elevului participant:

Punctaj maxim

0,5 puncte 0,5 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 10

puncteNr. Crt.Nume si prenume elevClasa

Tehnica utilizată

Respectarea tematicii concursului si a timpului alocat

 

 

 

 

 

Claritatea mesajului

Conţinutul educaţional al mesajului

Originalitate,

creativitate,  ingeniozitate

Impact asupra publicului

Punctaj

final

 

 

 

Premiile acordate vor fi astfel impartite :

6 Premii I(Cate 2 Premii I pentru fiecare Sectiune-nivel primar si nivel gimnazial)*70 ron

6 Premii II(Cate 2 Premii II pentru fiecare Sectiune-nivel primar si nivel gimnazial)*51 ron

6 Premii III(Cate 2 Premii III pentru fiecare Sectiune-nivel primar si nivel gimnazial)*40 ron

31 Mentiuni nivel primar *30 ron

31 Mentiuni nivel gimnazial *30 ron

Total: 2828 ron

      Elevii câştigători vor fi premiaţi de către Cosiliul Judeţean Sălaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive