Istoricul Școlii Silvania

Școala Silvania

La 6 august 1888 s-a hotărât în mod definitiv deschiderea Şcolii de Fetiţe din Şimleu.

Pe 1 septembrie 1888 este desemnată ca învăţătoare Maria Lăpuştean din 1888 până în 1898. I-a urmat prin concurs Rea Silvia Langa, de la 1 ianuarie 1898.

În 1900 erau 34 de eleve, iar director vine Gavril Trif, fost profesor preparandial la Zalău, care s-a pensionat, dar a activat în continuare. În 1903 în locul doamnei învăţătoare Silvia Langa vine ca învăţător Silvia Chirilă care, în 1904 are 37 de eleve.

Până în 1906, timp de 18 ani, la această şcoală au învăţat 540 de fetiţe. Şcoala a avut doi directori, trei învăţătoare, fiind susţinută prin colecte.

Dar istoria acestei şcoli este mult mai importantă, îndeosebi pentru pregătirea sufletească a fiicelor de români, care au devenit bune mame, şi cum spunea Andrei Cosma în 1901, cu ocazia inaugurării noii şcoli de fete, ele au devenit “chivernisitoare, econoame, bune, carii toată fericirea şi-o află în familie, în fapte bune,în binele de obşte şi în alinarea celor nefericiţi”

După Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1918, s-au intensificat acţiunile de organizare a şcolii şi denumirea noului corp didactic, remarcându-se contribuţia primarului oraşului, dl. Ioan Deleu.

La 1 sept. 1919 erau înscrişi 136 şcolari, ca apoi, la sfârşitul anului şcolar să fie 200.

La începutul celui de-al doilea an şcolar înscrierile nu au avut rezultatul dorit înscriindu-se pînă la 1 oct. doar 90 şcolari. Corpul didactic, umblând din casă în casă şi informând pe fiecare părinte interesat de adevărata situaţie a şcolii, a făcut ca numărul elevilor înscrişi să ajungă la 164.

CRONOLOGIA ANULUI ŞCOLAR 1921-1922

Inscrierile

“Înscrierile s-au făcut regulat între 1-5 septemvrie, în care zile au avut loc şi examenele de corigenţă şi de premiere a elevilor străini de limba română, veniţi de la alte şcoli. S-au înscris la secţia română 172 elevi.”

DESCHIDEREA ŞCOLII

“Cu ziua de 6 septembrie, şi-a luat începutul instrucţiunea regulată, iar deschidera solemnă a anului şcolar s-a făcut la 11 septemvrie. După actul sfeştaniei, a urmat cuvântarea directorului, care după ce a explicat elevilor regulamentul disciplinar al şcolarilor, i-a îndemnat la purtare bună, exemplară, ascultare, dragoste de neam şi ţară.”

PRELEGERILE

“Prelegerile au urmat regulat, fără întrrupere, până la 15 februarie, când din cauza frigului prea mare şi a lipsei de combustibil au trebuit sistate pe 10 zile.”

ACTIVITATEA MEMBRILOR CORPULUI DIDACTIC

“În cursul anului şcolar, corpul didactic a ţinut 9 conferinţe dezbătând diferite chestiuni şcolare: în 5 septembrie 1921 s-a făcut împărţirea claselor şi a diriginţilor, împărţirea orelor de instrucţiune peste săptămână, s-au fixat zilele în care să se ţină serbările şcolare şi s-au stabilit organizatorii acestor serbări; în 16 septembrie 1921 se stabileşte internatul de fete amplasat la etajul edificiului şcolar; în 29 octombrie 1921 se discută chestia şcolii de repetiţie economică; la 30 noiembrie s-a discutat aranjarea pomului de Crăciun şi a conferinţelor cu părinţii; în 31 decembrie 1921 se fixează vacanţa pentru sărbătorile Crăciunului; în 31 martie 1922 se discută chestia “Băncii învăţătorilor” şi organizarea “cercurilor culturale”.

În 1923, Gimnaziul Minorit e dat în arendă Şcolii Normale de fete “Domniţa Ileana”
În 1923, Gimnaziul Minorit e dat în arendă Şcolii Normale de fete “Domniţa Ileana”

Din anul 2008 Școala Gimnazială Nr.1 a primit numele de Școala Gimnazială Silvania.

Școala Gimnazială Silvania
 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive