Înscrierea în invătământul primar

In anul scolar 2015-2016, Scoala Gimnaziala „Silvania” Simleu Silvaniei, va avea un efectiv de 3 clase pregatitoare.

CALENDARUL ÎNSCRIERII

ÎN CLASA PREGATITOARE, 2015-2016

      23 FEBRUARIE-13 MARTIE 2015 

 • cererile de înscriere se completează la sediul unităţii şcolare:

– orar: luni-vineri

 • ETAPA I 16 MARTIE
 • repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea tip de inscriere
 • 17-19 MARTIE – repartizarea  pe locurile rămase libere, a copiilor care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie.
 • 20 MARTIE – repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
 • 20-21 MARTIEafişarea listelor cu copiii înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă. 
 • ETAPA II 23 MARTIE 
 • 24 MARTIE – 3 APRILIE – depunerea cererilor tip de înscriere a copiilor care nu au fost cuprinşi în nici o unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • 10 APRILIE – afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
 • 14-17 APRILIE – centralizarea şi soluţionarea de către Inspectoratul Şcolar a cererilor tip de înscriere ale copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

 • cererea tip de înscriere (se găseşte la şcoală);
 • fotocopie a actului de identitate al părintelui;
 • fotocopie a certificatului de naştere al copilului;
 • pentru conformitate cu originalul veţi prezenta actele în original
 • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • alte documente care sã ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul). 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

ÎN CLASA I, AN ŞCOLAR 2015-2016 

               23 FEBRUARIE – 13 MARTIE 

 • depunerea cererilor de înscriere a copiilor la şcoala de circumscripţie

 23 MARTIE – 3 APRILIE 

 • depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât unitatea de circumscripţie.

10 APRILIE 

 • afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SILVANIA”, VOR FUNCŢIONA 3 CLASE PREGĂTITOARE, 3 CLASE I.

ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ, CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ ARONDATĂ UNITĂŢII NOASTRE:

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE „SILVANIA”, ŞIMLEU SILVANIEI

Circumscriptia Scolii Gimnaziale „Silvania” :pregatitoare CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE

1.CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE „SILVANIA”, ŞIMLEU SILVANIEI

Denumirea străzii
Nr./denumire bloc
1 Decembrie 1918
nr.1 - blocurile D1;D3nr.55 - blocurile A;B;C
22 Decembrie 1989
1 Mai
Piaţa Avram Iancu
Măgura, Mioriţa, Salcâm, D3
Piaţa 1 Mai
blocurile de la nr.5 şi nr.14
Piaţa Iuliu Maniu
Alexandru Vlahuţă
Andrei Mureşan
Argeşului
Arinului
Atelierului
Brădet
Carierei
Carpaţi
blocurile nr.1 şi 2
Cetăţii
Cimitirului
Ciocârliei
Codrilor
Cotnari
Crasnei
Crinului
Cuza Vodă
Dealului
Dornei
Dr. Ioan Ossian
Dr.Victor Deleu
Drăgăşanilor
Dumbravei
Făget
Garofiţei
Gării
nr.3:blocurile A1;B1;C1;D1
Gheorghe Lazăr
L1, L2,  L3,  L4, L5,   L6,  L7,  L8,  L9,  L11,  L12,  L13,  L14,  L16, 
 L17, L18,  L19,  L20,  L21, L22, L23, L24,  L25,  L26, L27,  L28,  L29, 
 L30, L31, L32, L34, L35, L36, N15 , N16
Ghioceilor
Independenţei
Ion Creangă
blocul de la nr. 26
Libertăţii
nr.1 – blocul L40, scara A,B,Cnr.4 - blocul B16
Martonffy Stephanus
Mihail Kogălniceanu
nr.1 - bloc 1nr.2 - blocul 2
Mioriţei
Nicolae Bălcescu
blocul de la nr.15 nr.17 - blocul B2,scara: A;B;C;D
Nufărului
Partizanilor
nr.1-10 - blocurile: B3, B5, B6,  B7, B8,  B9,  C2, C3, C4, C5, M1, M2, M3,
 M4, M5, M6, B23, B25nr.11- 44 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, A, 
 B,  G 90, G 39,  G 80, G120,  A 2,  A 3,  A 4,  A 5,  A 6,  A 7
Pescăruşului
Plopilor
Prundului
Rozelor
Salcâmului
nr.1 - blocul S1, S3
Sibiului
Someşului
Stefanus Bathori
Sucevei
Teiului
Vasile Alecsandri
Viilor

 Raport locuri ramase la clasa pregatitoare 2015-2016: Raport-locuri-ramase 

Lista copii admisi in clasele pregatitoare 2015-2016: Lista-Admisi 

 

 

 

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive