Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2024/2025

25 martie, 2024 | Catre | Categorii: Noutăți

O.M.E. nr. 4019/15.03.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247/22.03.2024, privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025.

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SILVANIA”, VOR FUNCŢIONA 3 CLASE PREGĂTITOARE, CU UN NUMĂR DE 66 ELEVI.

CALENDARUL ÎNSCRIERII

ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024-2025

CERERILE DE ÎNSCRIERE SE COMPLETEAZĂ ONLINE SAU LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”SILVANIA” ÎN PERIOADA :

11 APRILIE-14 MAI 2024

31 MAI-7 IUNIE 2024 (pentru cei care nu au fost repartizați sau nu au
participat la prima etapă)

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • cererea tip de înscriere (se găseşte la şcoală);
 • copie a actului de identitate al părintelui;
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • sentința de divorț (acolo unde este cazul);
 • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică
  corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo
  unde este cazul);
 • declaratia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3
  din metodologie (pentru cei care completează online);
 • pentru conformitate cu originalul veţi prezenta actele în
  original.

CONDUCEREA ŞCOLII

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive