„Pași europeni spre școala viitorului”, nr. referință 2017-1-RO01-KA101-036634

10 octombrie, 2017 | Catre | Categorii: Erasmus+, Noutăți

EU flag-Erasmus+_vect_POS

INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING

13-17 noiembrie 2017

        În perioada 13-17 noiembrie 2017,  doamnele profesor Crișan Adriana și Vancea Ana Sorina au participat la cursul „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving „, organizat de IDEC Training Center și desfăşurat în Piraeus, Grecia.

       Durata cursului de formare a fost de 5 zile, în total 30 de ore.

        La acest curs au participat  16 cadre didactice din Italia, Lituania, Estonia, Cipru, Grecia, Suedia și România. Cursul a fost susținut de formatoarea Betty Aggeletaki, care a abordat problema educației incluzive din perspectivă teoretică și practică pentru a identifica elevii  cu dificultăți de învățare, nevoile individuale de învățare ale elevilor  precum și metode adecvate de evaluare, proiectarea lecțiilor pentru a sprijini toți elevii, chiar și pe cei cu CES, realizarea planurilor individuale de educație, elaborarea unor tehnici de predare și învățare care să răspundă unor nevoi individuale diferite precum, modalități și tehnici de  colaborare cu comunitatea educațională și cu părinții pentru a sprijini toți elevii, elaborarea planurilor de prevenire a abandonului școlar timpuriu.

      S-au realizat prezentări ale particularităţilor sistemelor de învăţământ din Italia, Lituania, Estonia, Cipru, Grecia, Suedia și România.

 

„How to motivate students to finalize their compulsory education. Creative teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning society”

Assen, Olanda, 14-20.01.2018

Povestea noastră în Assen

Untitled Untitled1 Untitled2 Untitled3 Untitled4

“Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”

3-9.03.2018

         Cursul „Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” s-a derulat in perioada 3-9.03.2018, în Madrid, Spania si a fost organizat de Cervantes Training, organizatie ce-si canalizeaza eforturile pe formarea cadrelor didactice care doresc intarirea dimensiunii europene in activitatea la clasa.

       La acest curs au participat d-na profesor Porcar Doina si domnul profesor Pop Marius.

       Reducerea abandonului școlar timpuriu este una dintre prioritățile Strategiei strategice Europa 2020 pentru educație și formare și a programului Erasmus +. Cursul a introdus participanții la tehnicile de psihologie energetică (EPT) împreună cu tehnicile de libertate emoțională (EFT), cu un accent puternic pus pe folosirea acestor instrumente într-un mediu educațional. Un element important a fost înțelegerea relației dintre stres și sănătatea fizică și mentală, explorarea problemelor de sănătate predominante în profesia de profesor. Comportamentul agresiv și agresiunea în interiorul și în afara sălii de clasă au fost, de asemenea, analizate în profunzime. Participanții au învățat cum să gestioneze și să reducă nivelul de stres, îmbunătățind astfel nu numai sănătatea lor generală, ci și interacțiunea zilnică cu studenții și colegii, aplicând tehnici de psihologie energetică pentru a reduce abandonul timpuriu al școlii.

28424893_1646004738812236_6565631369566292539_o 28514962_1646006045478772_2583393848793628929_o 28619565_1646003055479071_1664196466852881439_o

“Harmony and learning! – Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving”

        Cursul “Harmony and learning! – Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving” s-a derulat în perioada 20-26.04.2018, în lacalitatea Praia de Raines, Portugalia, organizat de Asociatia Edu2Grow.

La acest curs au participat doamnele profesor Pop Camelia și Oltean Daniela.

Participanții la curs si-au dezvoltat competențe de rezolvare a problemelor și gestionarea conflictelor, soluții pe termen lung atunci când normele sunt încălcate prin desfășurarea de activități de mediere și utilizarea unor strategii eficiente de intervenție, îmbunătățire a utilizării metodelor specifice în educația formală nonformală pentru a crește motivația elevilor de a învăța; de utilizare a abilităților, strategiilor de predare prin aplicarea educației non-formale în context formal și crearea unei atmosfere de non-violență în educație, diferențele și inteligența colectivă a echipei în evaluare, sporind încrederea în utilizarea formelor nonformale metodele și gestionarea eficientă a clasei. Participanții la curs au împărtășit tehnicile de bună practică și transferul de informații între diferitele zone culturale în care predau, au promovat cooperarea europeană în domeniul educației, în contextul programului Erasmus + prin crearea de noi parteneriate.

31306992_1716207161803863_2309095321658982400_n 31384178_1714623038628942_4387219809083850752_n 31416880_1716205608470685_6205859981850312704_n

„Innovative Approaches to Teaching”

        Cursul „Innovative Approaches to Teaching” s-a derulat in perioada 14-18.05.2018, în Barcelona, Spania, fiind organizat de ITC International. La acest curs au participat doamnele profesor Ghile Marioara și Costelaș Cristiana.

       Cursul „Innovative Approaches to Teaching” a fost un ghid practic care a ajutat la îmbunătățirea calității și eficienței procesului educațional în orice clasă. Încurajarea creativității, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minorităților sau utilizarea TIC ca instrument de dezvoltare a gândirii critice au fost exemple ale modulelor de curs care vă vor lărgi potențialul didactic și vor motiva studenții.

        Pri participarea la acest curs, doamnele profesor și-au îmbunătățit abilitățile de a utiliza diferite metode și tehnici de predare inovatoare centrate, au rezolvat sarcini semnificative din lumea reală și și-au dezvoltat competențe transversale.

34674481_10212456827396764_8523120169482977280_n 34719489_10212456870917852_4896289084244230144_n(1) 34756932_10212456903438665_2874471179983257600_n

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive