„Pași europeni spre școala viitorului”, nr. referință 2017-1-RO01-KA101-036634

10 octombrie, 2017 | Catre | Categorii: Erasmus+, Noutăți

EU flag-Erasmus+_vect_POS

INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING

13-17 noiembrie 2017

        În perioada 13-17 noiembrie 2017,  doamnele profesor Crișan Adriana și Vancea Ana Sorina au participat la cursul „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving „, organizat de IDEC Training Center și desfăşurat în Piraeus, Grecia.

       Durata cursului de formare a fost de 5 zile, în total 30 de ore.

        La acest curs au participat  16 cadre didactice din Italia, Lituania, Estonia, Cipru, Grecia, Suedia și România. Cursul a fost susținut de formatoarea Betty Aggeletaki, care a abordat problema educației incluzive din perspectivă teoretică și practică pentru a identifica elevii  cu dificultăți de învățare, nevoile individuale de învățare ale elevilor  precum și metode adecvate de evaluare, proiectarea lecțiilor pentru a sprijini toți elevii, chiar și pe cei cu CES, realizarea planurilor individuale de educație, elaborarea unor tehnici de predare și învățare care să răspundă unor nevoi individuale diferite precum, modalități și tehnici de  colaborare cu comunitatea educațională și cu părinții pentru a sprijini toți elevii, elaborarea planurilor de prevenire a abandonului școlar timpuriu.

      S-au realizat prezentări ale particularităţilor sistemelor de învăţământ din Italia, Lituania, Estonia, Cipru, Grecia, Suedia și România.

 

„How to motivate students to finalize their compulsory education. Creative teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning society”

Assen, Olanda, 14-20.01.2018

Povestea noastră în Assen

Untitled Untitled1 Untitled2 Untitled3 Untitled4

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”