ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2022

24 martie, 2022 | Catre | Categorii: Noutăți

În temeiul O.M.E. nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022 – 2023 şi a Calendarului înscrierii:

O.M.E. nr. 3445 din 17 martie 2022_CP_2022 – 2023

calendar+CIRCUMSCRIPTII_CP_2022_2023

criterii specifice_APROBATE _ISJ_CP_2022_2023

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022-2023

 

      CERERILE DE ÎNSCRIERE  SE COMPLETEAZĂ ONLINE SAU LA  SECRETARIATUL

ȘCOLII GIMNAZIALE ”SILVANIA” ÎN PERIOADA 

 11 APRILIE-12 MAI 2022

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

  • cererea tip de înscriere (se găseşte la şcoală);
  • copie a actului de identitate al părintelui;
  • copie a certificatului de naştere al copilului;
  • sentința de divorț (acolo unde este cazul);
  • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  • declaratia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 din metodologie (pentru cei care completează online);
  • pentru conformitate cu originalul veţi prezenta actele în original.

CONDUCEREA ŞCOLII

 

PRECIZĂRI_EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023