Intalnire de proiect Romania (project meeting in Romania)

                  

Şcoala „Silvania” din Şimleu Silvaniei, calea spre o educaţie europeană 

     Motto: „ Omul nu poate deveni om decât dacă este educat”.

( Comenius / Jan Amos Komensky,1592-1670, umanist şi pedagog ceh )

 

Şcoala „Silvania” din Şimleu Silvaniei este o „şcoală europeană”, statut conferit de Guvernul României în urmă cu cinci ani pentru performanţele sale instructiv-educative, cele de formare ale unui cetăţean al Europei moderne, prin diverse oportunităţi de învăţare şi de trai. Şcoala dispune de: patru corpuri de clădire cu 43 săli de clasă, câte un laborator de fizică şi de chimie, un cabinet de informatică şi altul de limbi străine (engleză şi franceză), o sală de gimnastică şi două terenuri de sport asfaltate. De asemena, deţine un modern centru de documentare şi informare, un cabinet  de asistenţă psihopedagogică, altul de educaţie tehnologică şi un club cu diverse funcţionalităţi. În acest cadru instituţional învaţă  854 de elevi, îndrumaţi de 59 de cadre didactice profesioniste, cu sprijinul nemijlocit al celor opt persoane didactice auxiliare şi 13 nedidactice competente, sub conducerea unei echipe manageriale performante: prof. Angela Maria Lipo – directoare, prof. Mariana Ghile – directoare adjunctă, prof. Delia Vereş – consilier educativ şi Simona Chimişliu – consilier psihopedagogic.

De-a lungul timpului, această prestigioasă instituţie de învăţământ sălăjean şi românesc, s-a implicat cu succes în multiple programe şi proiecte educative naţionale şi internaţionale, sub diferite aspecte ale formării elevilor pentru viaţă.

În acest context, cu câteva zile în urmă, şcoala a fost gazda organizării activităţilor Proiectului Comenius „Roots and Wings” ( Rădăcini şi Aripi), un proiect de parteneriat şcolar multilateral  în care elevi şi profesori din nouă ţări europene ( Germania, Danemarca, Italia, Spania, Cipru, Turcia, Ungaria, Letonia şi România) au format o echipă multifuncţională pentru desfăşurarea activităţilor. Proiectul se desfăşoară între anii 2011-2013, coordonator pentru România fiind profesoara Angela Maria Lipo.

Principalul scop al acestui proiect este cel de realizare a unei reviste pentru adolescenţi, fructificând experienţa copiilor de 12-16 ani participanţi, acumulată din observarea diferitelor domenii ale vieţii, scrierea unor articole, realizarea de fotografii, desene şi animaţii. Astfel, această inedită revistă va avea peste 200 de pagini în care vor fi relatate/evidenţiate: informaţii despre stilul de viaţă, şcoală, hobby-uri, obiceiuri, tradiţii şi atitudini în raport cu mediul şi schimbările climatice. Copiii promovează o mai bună înţelegere a diverselor moduri de viaţă europeană, iar schimburile de bune practici sunt realizate şi prin găzduirea elevilor la familii din ţările participante.

De asemenea, proiectul îi motivează pe elevi pentru învăţarea limbilor străine, limba de comunicare fiind engleza. De aceea, se urmăreşe colaborarea teoretică şi practică, folosind tehnologii moderne de comunicare, dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor despre utilizarea tehnologiilor informatice TIC (programul InDesign). În plus, elevii vor avea o revistă „online” cu titlul „ARROWS”( „Săgeţi”, de la Around Real Roots Over the Wings in the european Schools), iar versiunea tipărită a acesteia va fi publicată de toate şcolile implicate şi va fi distribuită în şcolile şi instituţiile locale. Produsul finit va fi un „site” pe „world wide web”, precum şi o versiune tipărită a revistei, care va include un CD cu animaţii, prin contribuţia profesoarei Delia Vereş.

Temele întâlnirii internaţionale de la Şcoala „Silvania” au fost: „Mâncarea tradiţională” şi „Mediul înconjurător”, specifice fiecărei ţări participante. Timp de cinci zile s-au organizat workshop-uri pe aceste teme (tradiţii, fabricat în România, personalităţi româneşti, România istorică şi geografică, evaluare, costume ecologice, sculptură în fructe, ornamente din pastă de zahăr, InDesign), întâlniri de lucru, un impresionant spectacol cultural-artistic şi sportiv la Casa de Cultură, prezentarea oraşului şi au fost stabilite temele şi sarcinile pentru întâlnirile viitoare.

La reuşita tuturor activităţilor şi-au adus contribuţia: întregul personal al şcolii, comitetul de părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor şi comunităţii locale.

Aşadar, Şcoala „Silvania” din Şimleu Silvaniei a manifestat şi manifestă un mare interes pentru găsirea şi modernizarea căii/drumului spre o educaţie europeană autentică, devenind un real şi important punct de plecare spre Europa şi întreaga lume.

Prof. Marin ŞTEFAN

Publicist, Şimleu Silvaniei

Fotograf: Paul Gabriel Pasztor

 

 http://www.youtube.com/watch?v=MUGetxXYUC0

 

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive