APEL SELECȚIE ELEVI PENTRU PROIECTUL “Journey Outline Youth”-J.O.Y., nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037340_1

10 octombrie, 2017 | Catre | Categorii: Erasmus+, Noutăți

erasmus-logo-300x159

Vă anunțăm demararea procedurii de selecție pentru formarea grupului țintă de elevi, în vederea participării la activitățile de predare/învățare/formare, în cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practice în domeniul școlar, proiecte de parteneriat strategic, finanțat de UE prin programul Erasmus+, K219, parteneriate doar între școli, intitulat

Journey Outline Youth”-J.O.Y.,

nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037340_1

având ca parteneri:

 • Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Piazza Armerina, Italia
 • Nurme kool, Koigi vald, Estonia
 • Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar, Croatia

Grupul țintă va fi format din 15 elevi, cu vârsta de peste 13 ani (10 elevi din clasa a VII-a, 5 elevi din clasa a VIII-a).

Activități principale ale proiectului:

 • Activități transnaționale de învățare, predare și formare cu o durată de 5 zile care vor fi parcurse de un număr de 15 elevi din școală;
 • reuniuni transnaționale de proiect care vor fi parcurse de staff-ul din echipa de proiect.

Modalitate de selecție:

 • grupul țintă va fi selectat conform criteriilor descrise de formularul de candidatură și prezentei metodologii.

CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

 1. Condiții de eligibilitate
 • Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale „Silvania”, Șimleu Silvaniei
 • Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi15 ani ;
 • Candidatul nu a/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
 1. Condiţii de selecţie:
 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu

Admis sau Respins;

 • Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii
 • Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9,00 în anul şcolar anterior 2016-2017;
 • Media 10 ( zece) la purtare.
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
 • Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
 • Acord parinţi pentru participarea la selecţie;
 • Recomandarea de la profesorul diriginte in care se va specifica media la purtare a acestuia si recomandarea de la profesorul de limba engleza;
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
 • Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

 Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi la secretarul comisiei de selectie organizate la unităţii şcolare. (zilnic 12:00-14:00).

Probele concursului de selectie:

 • Proba practică pentru evaluarea competentelor cu privire la Tehnologiile informaționale și comunicaționale (TIC);
 • Proba orală – interviu de evaluare a competențelor lingvistice – Limbă engleză;
 • Interviu și chestionar (Anexa 4) în limba romană și limba engleză privind evaluarea motivației și a interesului pentru participarea candidatului la acest stadiu de formare profesională și personală.

Membrii Comisiei de selectie din unitatea şcolară verifică dacă sunt înregistrate doar dosarele complete, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Toate dosarele de candidatură ale elevilor sunt păstrate într-un biblioraft special.

Mențiuni suplimentare:

 • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
 • Vor fi selectaţi suplimentar 6 elevi: 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare flux în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, pentru mobilitate;
 • Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:

 • Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese.

Calendar selectie

Criterii selecție elevi

Criterii specifice selecție

Cerere inscriere

 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive